Akademik Personel

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 12 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alacak

Yazan
single-image

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 1 Öğretim ve 11 Araştırma Görevlisi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi alacak.
Başvuru Tarihleri : 12 – 27 Aralık 2018

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;
1- Dilekçe (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0)
2- Özgeçmiş.
3- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5- Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
6- Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı)
7- Öğrencilik Belgesi Onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci Şartı Aranan İlanlarda Getirilecektir.)
8- 2 adet fotoğraf.
9- ALES Belgesi.
10- Yabancı Dil Belgesi.
11- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR;
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
4- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7- Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
8- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.
*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

DUYURULUR.

Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı/ Programı Kadro Derecesi Kadro Adedi İlan Özel Şartları Başvuru Yeri Başvuru Şekli Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi İstenilen Asgari Ales Puanı İstenilen Asgari Yabancı Dil Puanı
Öğretim Görevlisi(Ders Verecek) Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi Programı 1 1 Uçak Elektrik – Elektronik, Uçak Mühendisliği veya Uçak-Gövde Motor Bakımı Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak ve Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. AYBÜ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 70 MUAF
Araştırma Görevlisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi 5 1 Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bina Bilgisi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 80 70
Araştırma Görevlisi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji 4 1 Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Histoloji ve Embriyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 70 70
Araştırma Görevlisi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı 4 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bilgisayar Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak. AYBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 70 60
Araştırma Görevlisi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemler i Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Enerji Sistemleri Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 70 70
Araştırma Görevlisi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Matematik – Bilgisayar Bilimleri 4 1 Üniversitelerin Fen Fakültesi veya Fen- Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Matematik Bölümünde Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiDekanlığı Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 70 60
Araştırma Görevlisi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler 5 1 Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 70 50
Araştırma Görevlisi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri 6 1 Üniversitelerin İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Din Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 80 80
Araştırma Görevlisi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri 6 1 Üniversitelerin İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Din Sosyolojisi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 70 50
Araştırma Görevlisi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku 6 1 Üniversitelerin İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. İslam Hukuku Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak. AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 70 50
Araştırma Görevlisi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık İşlemeleri Yöneticiliği 5 1 Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Bankacılık ve Finans Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Sağlık Yönetimi, Sağlık EkonomisiveyaYönetim ve Organizasyon Programlarının birinde TezliYüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ Sağlık Bilimleri FakültesiDekanlığı Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 70 50
Araştırma Görevlisi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Grafik Tasarım 5 1 Fakültelerin Grafik Tasarım, Sanat Tarihi veya Resim Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Grafik Tasarım, Sanat Tarihi veya Resim Bölümlerinin Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Şahsenveya Posta https://aybu.edu.tr/ 90 80

SINAV TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Tarihi : 28.12.2018

Sınav Giriş Tarihi : 04.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.01.2019

ALES Puanınızı Yükseltmek Mi İstiyorsunuz?

Matematik Aşkı ALES Kursları İle ALES Puan Sorununuza Çözüm Oluyor.

ALES E-Canlı Kurs ve ALES E-Video Kurs İle Eksiklerinizi Giderip, ALES Başarınızı Garantileyin.

BU KONUDA DAHA FAZLASI

İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı5 (100%) 12 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Üsküdar Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Üsküdar Üniversitesi Akademik Personel Alacak5 (100%) 11 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Maltepe Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi Alacak

Maltepe Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi Alacak5 (100%) 9 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Okan Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Okan Üniversitesi Akademik Personel İlanı5 (100%) 3 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Ankara Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Ve Görevlisi Alım İlanı

Ankara Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Ve Görevlisi Alım İlanı5 (100%) 7 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Araştırma Görevlisi İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Araştırma Görevlisi İlanı5 (100%) 29 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Atılım Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Atılım Üniversitesi Akademik Personel İlanı5 (100%) 26 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İlanı5 (100%) 26 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

İstanbul Üniversitesi Akademik Personel İlanı

İstanbul Üniversitesi Akademik Personel İlanı5 (100%) 26 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Özyeğin Üniversitesi Akademisyen İlanı

Özyeğin Üniversitesi Akademisyen İlanı5 (100%) 22 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 12 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alacak
5 (100%) 7 vote[s]
Arkadaşlarına Ulaştır

Konu Hakkındaki Yorumun ?

E posta adresiniz gizli paylaşılmayacak.

Diğer Ziyaretçilerin Okudukları