Akademik Personel

Atılım Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Yazan
single-image

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlileri Alacak


Alınacak Akademik Personel Sayısı: 27
Başvuru Tarihleri: 30 Kasım – 14 Aralık 2018

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Unvan Sayı Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler Sınav Takvimi
İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi 1 1. İletişim alanında doktora derecesine sahip olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti
7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018 Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018 Ön Değerlendirme Tarihi: 19.12.2018
Sınav Giriş Tarihi: 24.12.2018
Yazılı Sınav: 10.00
Sözlü Sınav: 13.30
Sonuç Açıklama Tarihi: 28.12.2018
İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi 1 1. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü mezunu olup İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018
Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 19.12.2018
Sınav Giriş Tarihi:
Yazılı Sınav: 21.12.2018
Sonuç Açıklama Tarihi: 26.12.2018
Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi 1 1. Üniversitelerin mütercim tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olup çeviribilim (İngilizce) veya İngiliz dili ve edebiyatı alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
2. Üniversitelerin mütercim tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinde en az 10 yıl ders vermiş olmak.
3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti
7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018
Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018 Ön Değerlendirme Tarihi: 23.12.2018
Sınav Giriş Tarihi: 07.01.2019
Sözlü Sınav Tarihi: 09.01.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 14.01.2019
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi 2 1. Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya veya kimya mühendisliği bölümü mezunu olup İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 2. Resimli öz geçmiş 3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 6. ALES sonuç belgesi 7. Nüfus cüzdanı sureti 8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018 Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018 Ön Değerlendirme Tarihi: 19.12.2018 Sınav Giriş Tarihi: Sözlü Sınav: 21.12.2018 Yazılı Sınav: 21.12.2018 Sonuç Açıklama Tarihi: 25.12.2018
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 1. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahip olmak ve bir bilgisayar mühendisliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3. İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
4. ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018
Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018 Ön Değerlendirme Tarihi: 19.12.2018
Sınav Giriş Tarihi:
Sözlü Sınav: 27.12.2018
Yazılı Sınav: 24.12.2018
Sonuç Açıklama Tarihi: 02.01.2019
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi 2 1. Mekatronik mühendisliği bölümü mezunu olup ilgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018
Son Başvuru Tarihi: 17.12. 2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 21.12. 2018
Sınav Giriş Tarihi:
Sözlü Sınav: 28.12.2018
Yazılı Sınav: 28.12.2018
Sonuç Açıklama Tarihi: 07.01.2019
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi 1 1. Mimarlık lisans diplomasına sahip olup mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018
Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018 Ön Değerlendirme Tarihi: 20.12.2018
Sınav Giriş Tarihi: 27.12.2018
Yazılı Sınav: 10.00
Sözlü Sınav: 13.30
Sonuç Açıklama Tarihi: 03.01.2019
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü(Medeni Hukuk Ana bilim Dalı) Araştırma Görevlisi 1 1. Hukuk fakültesi mezunu olup özel hukuk ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018
Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 19.12.2018
Sınav Giriş Tarihi: 21.12.2018
Sonuç Açıklama Tarihi: 24.12.2018
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü(Uluslararası Kamu Hukuku) Araştırma Görevlisi 1 1. Hukuk Fakültesi mezunu olup kamu hukuku ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018
Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 19.12.2018
Sınav Giriş Tarihi: 21.12.2018
Sonuç Açıklama Tarihi: 24.12.2018
Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü Öğretim Görevlisi 1 1. Fakültelerin İngiliz Dili Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak.
2. Bir lisans programında en az 2 akademik yıl Çeviri dersi vermiş olmak.
3. Yükseköğretim kurumlarında en az 15 yıllık yönetim deneyimi olmak.
4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018
Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 19.12.2018
Sınav Giriş Tarihi: 21.12.2018
Sonuç Açıklama Tarihi: 24.12.2018
Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi 1 1. Hukuk Fakültesi mezunu olup özel hukuk (medeni hukuk) alanında doktora yapmış olmak.
2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti
7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018
Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 19.12.2018
Sınav Giriş Tarihi: 21.12.2018
Sonuç Açıklama Tarihi: 24.12.2018
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi 1 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.
2.Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
İlan Başlangıç Tarihi: 30.11.2018
Son Başvuru Tarihi: 17.12.2018
Ön Değerlendirme Tarihi: 19.12.2018
Sınav Giriş Tarihi: 21.12.2018
Sonuç Açıklama Tarihi: 24.12.2018

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm -uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Unvan Sayı Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler
Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Prof. 1 1. Lisans ve yüksek lisans derecelerini İngiliz dili eğitimi ve/veya İngilizce öğretmenliği alanında almış olmak.2. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında doktora ve doçentlik unvanlarına sahip olmak.

3. Web tabanlı İngilizce öğretimi ve İngilizce öğretiminin e -portfolyo ile değerlendirilmesi konularında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Prof. 1 1. Uygulamalı matematik alanında doçent unvanına sahip olmak.
2. Uluslararası düzeylerde araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.
3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Doçentlik belgesi
4. Yabancı dil belgesi
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Öz geçmiş 7. 1 adet fotoğraf
Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 1. Mütercim tercümanlık veya çeviribilim bölümü (İngilizce) lisans diplomasına sahip olmak.
2. Doktorasını İngiliz dilbilimi anabilim dalında yapmış olmak.
3. Üniversitelerin mütercim tercümanlık veya çeviribilim bölümlerinde (İngilizce) yazılı ve sözlü çeviri dersi vermiş olmak.
4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doçent 1 1. Avrupa Birliği alanında doçent unvanına sahip olmak.
2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Doçentlik belgesi
4. Yabancı dil belgesi
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Öz geçmiş 7. 1 adet fotoğraf
İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 1.İktisat alanında yüksek lisans ,doktora yapmış olmak ve doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış olmak.
2.Para politikası, beklenti oluşumunun anket verisi yöntemiyle hesaplanması ve sağlam kontrolün dinamik stokastik genel denge modellerine uygulamaları üzerine çalışma yapmış olmak.
3. Üniversitelerin iktisat bölümlerinde (İngilizce) ders vermiş olmak.
4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 1. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans mezunu olmak ve doktorasını/sanatta yeterliliğini moda tasarımı anabilim dalında yapmış olmak.
2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora/Sanatta yeterlilik belgeleri
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 1. Lisans ve yüksek lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında yapmış olmak.
2. İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında doktora derecesine sahip olmak.
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atam
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora/Sanatta yeterlilik belgeleri
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi 1 1. Tıp Fakültesi mezunu olup histoloji ve embriyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.
2. Histoloji ve embriyoloji alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.
3. Mezenkimal kök hücrelerin tedavi edici etkisiyle ilgili araştırma ya da araştırmalara sahip olmak.
4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 1. Üniversitelerin mühendislik fakültesi makine mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve doktorasını yenilenebilir enerji alanında tamamlamış olmak.
2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik – Elektronik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 1.Üniversitelerin uçak elektrik elektronik, elektrik elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.
2. Hava Aracı veri yolları, yazılım yönetim kontrolü ve dijital teknikler konularında araştırma yapabilmek, ders verebilmek ve deneyler hazırlayabilmek.
3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 1.Üniversitelerin uçak gövde motor, havacılık ve uzay mühendisliği, makine mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.
2. Hava aracı yapıları, havacılık yapılarının titreşimi havacılık yapılarının aero – elastisitesi, havacılık yapılarının yapısal tasarımı, analizi ve sayısal çözümleri konularında araştırma yapabilmek, ders verebilmek ve deneyler hazırlayabilmek.
3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 1.Üniversitelerin havacılık yönetimi (sivil hava ulaştırma işletmeciliği) bölümlerinden lisans ve doktora derecesine sahip olmak.
2. Hava trafik kuralları ve hizmetleri, havacılık emniyeti ve güvenliği, ramp ve yolcu hizmetleri, uçuş operasyonları, havacılık mevzuatı, meteoroloji vb. dersleri verebilmek.
3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 1 1. Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesine sahip olmak
2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf

BU KONUDA DAHA FAZLASI

İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı5 (100%) 12 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Üsküdar Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Üsküdar Üniversitesi Akademik Personel Alacak5 (100%) 11 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Maltepe Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi Alacak

Maltepe Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi Alacak5 (100%) 9 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Okan Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Okan Üniversitesi Akademik Personel İlanı5 (100%) 3 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 12 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 12 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alacak5 (100%) 7 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Ankara Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Ve Görevlisi Alım İlanı

Ankara Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Ve Görevlisi Alım İlanı5 (100%) 7 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Araştırma Görevlisi İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Araştırma Görevlisi İlanı5 (100%) 29 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İlanı5 (100%) 26 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

İstanbul Üniversitesi Akademik Personel İlanı

İstanbul Üniversitesi Akademik Personel İlanı5 (100%) 26 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Özyeğin Üniversitesi Akademisyen İlanı

Özyeğin Üniversitesi Akademisyen İlanı5 (100%) 22 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır
Atılım Üniversitesi Akademik Personel İlanı
5 (100%) 26 vote[s]
Arkadaşlarına Ulaştır

Konu Hakkındaki Yorumun ?

E posta adresiniz gizli paylaşılmayacak.

Diğer Ziyaretçilerin Okudukları