Akademik Personel

Gazi Üniversitesine 50 Akademik Personel Alınacak

Yazan
single-image

Gazi Üniversitesi 50 Öğretim Üyesi Alacak

Akademik Personel Sayısı: 50
Son Başvuru Tarihi: 07 Aralık 2018

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.
5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:
– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi,
– (2) iki adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Doçentlik belgesi,
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:
– Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

** DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:
– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi,
– (2) iki adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Doçentlik belgesi, (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde “doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum” tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:
– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:
– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;
– Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),
– Özgeçmiş,
– Yayın Listesi,
– (2) iki adet fotoğraf,
– Nüfus cüzdanı sureti,
– Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
– Yabancı Dil Belgesi
– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası
– Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu ((http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)
– İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası
– Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)
İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 23.11.2018
Bitiş Tarihi : 07.12.2018

Birim Bölüm Abd/Prg Unvan Derece Adet Açıklama
Diş HekimliğiFakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1 Argon plasma kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 Uçucu külün ve borik asitin kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Toksikoloji Profesör 1 1 Partikül ve nanopartikültoksikolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Biyoloji Botanik Profesör 1 1 Makromantarlar üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Uygulamalı İstatistik Doçent 1 1 Lojit model parametreleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi İstatistik Uygulamalı İstatistik Profesör 1 1 Ölçek geliştirme ve uyarlama konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 1 Yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları veÖğretim Profesör 1 1 Öğretmen eğitimi ve uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Öğretmenlerde değer uyumu konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Eğitimde kendini gerçekleştirme konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Göçmenlerin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Profesör 1 1 Öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Profesör 1 1 Rasch modelinin kullanımı üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Keman eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Üstbilişsel faaliyetler üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör 1 1 Duygusal zekâ konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Profesör 1 1 Üstün yetenekli çocuklar üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Coğrafya Eğitimi Doçent 1 1 Coğrafi bilgi sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Tarih Eğitimi Doçent 1 1 Tarih öğretiminde kadın imajı konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Tarih Eğitimi Doçent 1 1 Tarihsel empati alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Profesör 1 1 Öğretim programları üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Yabancılara Türkçe Öğretimi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Profesör 1 1 Cumhuriyet Dönemi Türkçe Programları konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Profesör 1 1 İngilizce öğretmeninin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi Profesör 1 1 İngilizce öğretiminde web teknolojilerinin kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı Profesör 1 1 Ürün ve ontolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Profesör 1 1 Akıllı kentler konusunda çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Profesör 1 1 Sanayi kümeleri ve ağlar üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Profesör 1 1 Ekonomi coğrafyası konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Doçent 1 1 Su alma yapıları üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği Doçent 1 1 Alüminyum alaşımları üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme Bilimleri Profesör 1 1 Narkolepsi hastalarında diyet tedavisi üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Toplu Beslenme Sistemleri Profesör 1 1 Maden işçilerinin beslenmeleri üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Toplum Beslenmesi Profesör 1 1 Beslenme antropometrisi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Toplum Beslenmesi Profesör 1 1 Enerji harcaması üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Omuz ve omurga problemleri üzerine çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Pr. Doçent 1 1 Engellilerin eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Doçent 1 1 Fiziksel Fitness profili üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Profesör 1 1 Mikroişlemciler konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Fiber optik yükselteçler üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Web tabanlı elektrik makinaları üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Katkılı plastikler üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Kalp Damar Cerrahisi uzmanı olmak ve Girişimsel işlemler konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Mental durum değişikliği ve standardizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk AcilBilim Dalı) Profesör 1 1 Çocuk Acil Uzmanı olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 3 eğitim- öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji BilimDalı) Profesör 1 1 ERCP eğitimi konusunda tecrübe sahibi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı) Profesör 1 1 Mide kanserinde neoadjuvan kemoterapi üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Yoğun Bakım Bilim Dalı) Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İç Hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı olmak ve hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastaların yoğun bakım süreci üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Profesör 1 1 Öğrenme ve belleğin moleküler mekanizması üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri İmmünoloji Profesör 1 1 Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı olmak ve Enfeksiyon immünolojisi konusunda çalışmaları olmak.

BU KONUDA DAHA FAZLASI

İstanbul Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

5.0 12 Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Üsküdar Üniversitesi Akademik Personel Alacak

5.0 11 Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Maltepe Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi Alacak

5.0 09 Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Okan Üniversitesi Akademik Personel İlanı

5.0 03 Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 12 Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alacak

5.0 07 Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Ankara Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Ve Görevlisi Alım İlanı

5.0 07 Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Araştırma Görevlisi İlanı

5.0 29 Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Atılım Üniversitesi Akademik Personel İlanı

5.0 26 Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İlanı

5.0 26 Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

İstanbul Üniversitesi Akademik Personel İlanı

5.0 26 Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır
Arkadaşlarına Ulaştır

Konu Hakkındaki Yorumun ?

E posta adresiniz gizli paylaşılmayacak.

Diğer Ziyaretçilerin Okudukları