Kamu Personeli KPSS Lisans Önlisans Ortaöğretim

İSKİ 461 Kamu Personeli, Memur Alımı

Yazan
single-image

İSKİ 461 Memur Alıyor

Alınacak Memur Sayısı: 461
Başvuru Tarihleri: 03 – 10 Aralık 2018

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR ALIMI İLANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Yılı KPSS Puan Türü KPSS Puanı Diğer Nitelikler
1 Mühendis TH 5 9 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
2 Mühendis TH 5 7 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Erkek 2018 P3 En az 70 puan
3 Mühendis TH 5 3 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak – Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
4 Mühendis TH 5 3 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın 2018 P3 En az 70 puan – Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak – Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
5 Mühendis TH 5 7 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın 2018 P3 En az 70 puan
6 Mühendis TH 5 2 Su Bilimleri ve Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
7 Mühendis TH 5 9 Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
8 Mühendis TH 5 8 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
9 Mühendis TH 5 5 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
10 Mühendis TH 5 14 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
11 Mühendis TH 5 38 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
12 Mühendis TH 5 2 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak. -Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
13 Mühendis TH 5 3 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak. -Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
14 Mühendis TH 5 3 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
15 Mühendis TH 5 1 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
16 Mühendis TH 5 7 Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
17 Mühendis TH 5 3 Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
18 Mühendis TH 5 3 Hidrojeoloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
19 Mühendis TH 5 2 Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
20 Mühendis TH 5 1 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
21 Şehir Plancısı TH 5 3 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
22 Kütüphaneci TH 6 4 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
23 Kütüphaneci TH 6 1 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.
24 Mimar TH 5 3 Mimarlık lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
25 İstatistikçi TH 6 2 İstatistik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
26 Kimyager TH 5 4 Kimya lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
27 Kimyager TH 5 1 Kimya lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
28 Peyzaj Mimarı TH 6 1 Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
29 Grafiker TH 6 1 Grafik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
30 Restoratör TH 6 2 Restorasyon lisans yada Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programlarından birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
31 Psikolog SH 5 1 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarından birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Endüstri Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
32 Biyolog SH 6 3 Biyoloji lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
33 Hemşire SH 6 2 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
34 Tercüman GİH 6 2 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
35 Tercüman GİH 6 1 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
36 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 3 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
37 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 15 İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
38 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 2 İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. -Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
39 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 25 İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
40 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 5 İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. -Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
41 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 25 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
42 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 5 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. – Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
43 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 18 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
44 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 2 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek. – Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
45 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 20 Adalet Önlisans Programından veya Adalet Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
46 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 10 İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
47 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 30 Yerel Yönetimler,Mahalli İdareler Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
48 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 20 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
49 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 20 Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
50 Tekniker TH 7 2 Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi, Otomasyon, Mekatronik önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
51 Tekniker TH 6 3 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı(İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Donanımı önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
52 Tekniker TH 6 12 Elektrik önlisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
53 Tekniker TH 7 12 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
54 Tekniker TH 7 35 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Beton Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Ressamlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
55 Tekniker TH 7 6 Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
56 Tekniker TH 7 10 Makine, Makine-Resim Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
57 Teknisyen TH 9 6 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
58 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Harita-Tapu-Kadastro Alanı ve Dalları veya Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
59 Teknisyen TH 9 6 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
60 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
61 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
62 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan

BU KONUDA DAHA FAZLASI

Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel Alımı

Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel Alımı5 (100%) 12 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Kocaeli Üniveristesi İşçi Alımı

Kocaeli Üniveristesi İşçi Alımı5 (100%) 23 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

KPSS Lisans Hemşire Atama Kontenjanları ve Taban Puanları

KPSS Lisans Hemşire Atama Kontenjanları ve Taban Puanları4.8 (95%) 20 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Trabzon 51 Kamu Personeli, Memur Alımı

Trabzon 51 Kamu Personeli, Memur Alımı5 (100%) 11 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Trabzon 170 Kamu Personeli Alımı

Trabzon 170 Kamu Personeli Alımı5 (100%) 4 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Göç İdaresi 45 Uzman Yardımcısı İlanı

Göç İdaresi 45 Uzman Yardımcısı İlanı5 (100%) 4 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Arnavutköy Belediyesi 40 Zabıta Alım İlanı

Arnavutköy Belediyesi 40 Zabıta Alım İlanı5 (100%) 4 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Bağcılar Belediyesi 40 Zabıta Alım İlanı

Bağcılar Belediyesi 40 Zabıta Alım İlanı5 (100%) 4 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Milli Savunma Bakanlığı Mühendis Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Mühendis Alımı5 (100%) 5 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

MEB 20.000 Sözleşmeli Öğretmen Ataması

Gönderiyi Puanla Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır
İSKİ 461 Kamu Personeli, Memur Alımı
5 (100%) 15 vote[s]
Arkadaşlarına Ulaştır

Konu Hakkındaki Yorumun ?

E posta adresiniz gizli paylaşılmayacak.

Diğer Ziyaretçilerin Okudukları