Akademik Personel Burs

Türk Dil Kurumu Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

Yazan
single-image

ATATÜRK KÜLTÜR,DİL VE TARİH YÜKSEK  KURUMU LİSANS,MASTER,DOKTORA BURSU

TÜRK DİL KURUMU tarafından 2019 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek olan eğitim ve araştırma bursu başvuruları 14-23 Kasım 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki uygulamadan yapılacaktır.

Bursunun devam etmesini isteyen lisans öğrencilerinin dilekçeleriyle birlikte diğer evraklarını posta yoluyla Türk Dil Kurumu Başkanlığı Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin e-devlet üzerinden yapılan başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

 

 2019 YILI YURT İÇİ LİSANS EĞİTİM BURSU İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından; sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verilecektir. Burs verilecek lisans programlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

 

Türk Dil Kurumu

S. Lisans Programları Toplam Kontenjan
1. Türk Dili ve Edebiyatı  

 

56

2. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
3. Türkçe Öğretmenliği
4. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
5. Dil Bilimi

 

Türk Tarih Kurumu

S. Lisans Programları Toplam Kontenjan
1. Tarih  

56

2. Tarih Eğitimi
3. Tarih Öğretmenliği

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 • Yukarıda belirtilen lisans programlarından birinde öğrenim görüyor olmak,
 • Eğitime yeni başlayanlar için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre yerleştiği programın puan türü esas olmak üzere ilk 000’e girmek, ara sınıftakiler için alttan dersi olmamak ve genel not ortalaması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde Türk Dil Kurumu için en az 70, Türk Tarih Kurumu için en az 75 olmak; Türk Tarih Kurumuna başvuru yapacaklar için son sınıf öğrencisi olmamak.

BAŞVURU DÖNEMİ

Başvurular 14-23 Kasım 2018 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e- Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından yapılacaktır.

Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.

 

 1. Adli Sicil Kaydı
 2. Eğitime yeni başlayacaklar için ÖSYM Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi, ara sınıftakiler için başarı durumunu gösteren onaylı Not Döküm Çizelgesi
 3. Öğrenci Belgesi

 

BURS SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDEMELER

Lisans bursu en fazla beş yıl süreyle verilir. Burs ödemeleri, burs almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılın Ocak ayında başlatılır, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim devam ettiği sürece ödenir. Lisans bursu miktarı aylık 700,00 TL’dir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular, Burs Sistemi üzerinden öğrenime yeni başlayanlar için yerleştiği lisans programının puan türündeki başarı sıralaması, ara sınıflar için ise genel not ortalaması dikkate alınarak ilgili Kurum (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) tarafından değerlendirilecektir.

Adaylardan başarı sırası/not ortalaması en yüksek olandan başlayarak kontenjan sayısı kadar kişi burs almaya hak kazanacaktır.

BURS SONUÇLARININ DUYURULMASI

Burs sonuçları ilgili Kurumun (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) genel ağ sayfasında yayımlanacak ve bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilecektir.

Burs almaya hak kazananların başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini sonuçların ilanından itibaren 10 (on) iş günü içinde şahsen veya posta ile ilgili Kuruma (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu) göndermeleri gerekmektedir. Ancak e-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.

Burs adaylarının beyanları ile belgeleri ilgili Kurum (Türk Dil Kurumu, Türk Tarih  Kurumu) tarafından karşılaştırılacaktır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybedeceklerdir.

BURSUN DEVAMI

Burslular her yarıyıl sonunda Not Döküm Çizelgesi ve Öğrenci Belgesini burs aldığı Kuruma iletir. Bursluların başarı durumu hakkında Kurumca yapılan inceleme sonuçlarına göre yıl sonunda burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Söz konusu burslar, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında verilmektedir.

Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri ve burslarının devamı hakkındaki hükümler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Adı geçen Yönetmelik’e Yüksek Kurum, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunun genel ağ sayfalarından ulaşılabilir.

Burslu; Yönetmelikte belirlenen genel esaslar ile bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararlara uymak zorundadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türk Dil Kurumu                                                               Türk Tarih Kurumu

Atatürk Bulvarı No: 217, 06680                                           Kızılay Sokağı, No: 1, 06100

Kavaklıdere/ANKARA                                                        Sıhhiye/ANKARA

o.basibuyuk@tdk.gov.tr                                                       ttklisansburs2019@hotmail.com

s.gul@tdk.gov.tr                                                                   www.ttk.gov.tr

www.tdk.gov.tr

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

 

 

 

2019 YILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BURSLARI İLANI

 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından; Bütünleşik Bilgi Sistemi dâhilinde, kendi çalışma alanlarıyla ilgili veya sosyal ve beşerî bilimler alanında ülke için öncelikli konularda hazırlanacak projelere katılan, tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yurt içi eğitim bursu verilecektir. Burs türleri, alanları, tez konuları ve sayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

 

 

 1. YÜKSEK LİSANS BURS TÜRLERİ, ALANLARI, TEZ KONULARI VE SAYILARI Atatürk Araştırma Merkezi
Alan Tez Konusu Sayı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1950 ve sonrası Türkiye-Batı İlişkileri 1
1950 ve sonrası Türkiye-Ortadoğu İlişkileri
TOPLAM 1

 

Türk Dil Kurumu

Alan Tez Konusu Sayı
Söz Varlığı 4
Türk Dili Türkiye Türkçesi Ağızları 4
Osmanlı Türkçesi 4
Eski Anadolu Türkçesi 4
TOPLAM 16

 

Türk Tarih Kurumu

Alan Tez Konusu Sayı
Eski Çağ Tarihi Eski Çağ Tarihi 3
Orta Çağ Tarihi Orta Çağ Tarihi 4
Genel Türk Tarihi Genel Türk Tarihi 4
Yeni Çağ Tarihi Yeni Çağ Tarihi 3
Yakın Çağ Tarihi Yakın Çağ Tarihi 3
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 4
Tarih Eğitimi ve Öğretimi ABD Tarih Eğitimi ve Öğretimi ABD 4
Bilim ve Düşünce Tarihi Bilim ve Düşünce Tarihi 2
Medeniyet Tarihi Medeniyet Tarihi 2
Dinler Tarihi Dinler Tarihi 2
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi 3
TOPLAM 34

 

Atatürk Kültür Merkezi

Alan Tez Konusu Sayı
Klasik Türk Mûsikîsi
Müzik Müzik Tarihi
Müzik Terminolojisi 2
Halk Bilimi Türk Halk Masalları
Kültür ve İletişim Balkan Kültür Araştırmaları
TOPLAM 2

 

 

 

 

 

1 / 4

 

 1. DOKTORA BURS TÜRLERİ, ALANLARI, TEZ KONULARI VE SAYILARI Atatürk Araştırma Merkezi
Alan Tez Konusu Sayı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1950 ve sonrası Türkiye-Batı İlişkileri 2
1950 ve sonrası Türkiye- Ortadoğu İlişkileri
TOPLAM 2

 

Türk Dil Kurumu

Alan Tez Konusu Sayı
Söz Varlığı 8
Türk Dili Türkiye Türkçesi Ağızları 7
Çağdaş Türk Yazı Dilleri 7
Tarihî Türk Lehçeleri 7
TOPLAM 29

 

Türk Tarih Kurumu

Alan Tez Konusu Sayı
Eski Çağ Tarihi Eski Çağ Tarihi 3
Orta Çağ Tarihi Orta Çağ Tarihi 5
Genel Türk Tarihi Genel Türk Tarihi 5
Yeni Çağ Tarihi Yeni Çağ Tarihi 4
Yakın Çağ Tarihi Yakın Çağ Tarihi 4
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 4
Tarih Eğitimi ve Öğretimi ABD Tarih Eğitimi ve Öğretimi ABD 3
Bilim ve Düşünce Tarihi Bilim ve Düşünce Tarihi 3
Medeniyet Tarihi Medeniyet Tarihi 3
Dinler Tarihi Dinler Tarihi 3
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi 3
TOPLAM 40

 

Atatürk Kültür Merkezi

Alan Tez Konusu Sayı
Klasik Türk Mûsikîsi
Müzik Müzik Tarihi
Müzik Terminolojisi 2
Halk Bilimi Türk Halk Masalları
Kültür ve İletişim Balkan Kültür Araştırmaları
TOPLAM 2

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Yüksek Lisans Bursu

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

 

 • Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,

 

 • Kurumların görev alanları çerçevesinde yurt içinde yüksek lisans öğrenimi görüyor olmak,
 • Tez konusunu burs ilanında belirtilen konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

 

 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 70 olmak,

 

 • 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,

 

 • Yabancı dil şartı olarak;

 

 1. 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak veya

 

 1. 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 50’ye denk gelen puan almış olmak.

 

2 / 4

 

Doktora Bursu

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

 

 • Araştırma görevlileri hariç, herhangi bir kurum veya kuruluşta devamlı görev almıyor veya ücret karşılığı bir görevde çalışmıyor olmak,

 

 • Kurumların görev alanları çerçevesinde yurt içinde doktora ve buna eş değerde bir öğrenim görüyor olmak,

 

 • Tez konusunu burs ilanında belirtilen konulardan biri çerçevesinde belirlemiş veya belirleyecek olmak,

 

 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre yüksek lisans mezuniyet notu 100’lük sistemde en az 75 olmak,

 

 • 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) Sözel (SÖZ) veya Eşit Ağırlık (EA) alanında en az 60,00 puan almış olmak,

 

 • Yabancı dil şartı olarak;

 

 1. 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan en az 55,00 puan almış olmak veya

 

 1. 23/11/2018 tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ÖSYM tarafından eş değerliliği ve geçerliliği kabul edilen diğer uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ÖSYM Eşdeğerlik Tablosu’na göre YDS karşılığı en az 55’e denk gelen puan almış olmak.

 

BAŞVURU DÖNEMİ

 

Başvurular 14-23 Kasım 2018 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından yapılacaktır.

 

Başvuru esnasında vesikalık fotoğraf ve aşağıda yer alan belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

 1. Adli Sicil Kaydı
 2. Yüksek lisans için lisans, doktora için yüksek lisans Mezuniyet Belgesi

 

 1. Yüksek lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans ortalamasını gösteren Not Döküm Çizelgesinin aslı veya onaylı örneği

 

 1. Öğrenci Belgesi
 2. ALES Sonuç Belgesi
 3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
 4. Araştırma Görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge

 

Belgeler kontrol edilebilir kod numarasına sahip (e-Devlet veya ÖSYM Sonuç Sistemi vb.) olmalı veya asılları ya da onaylı suretlerinden taranmış olmalıdır.

 

BURS SÜRELERİ, MİKTARLARI VE ÖDEMELER

 

Yüksek lisans bursu iki yıl, doktora bursu dört yıl süreyle verilir. Ancak Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans bursu en fazla altı ay, doktora bursu ise en fazla bir yıla kadar uzatılabilir.

 

Burs ödemeleri, burs almaya hak kazanılan tarihi takip eden yılın Ocak ayından itibaren başlar, tatil ayları da dâhil olmak üzere öğrenim devam ettiği sürece ödenir.

 

Yüksek Lisans Bursu

 

Aylık 1.000,00 TL (Araştırma görevlileri için 500,00 TL),

 

Doktora Bursu

 

Aylık 1.500,00 TL’dir (Araştırma görevlileri için 750,00 TL).

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvurular, başvuru şartlarında belirtilen ölçütler ve aşağıda belirtilen puanlama ölçütleri esas alınarak Kurumlar tarafından değerlendirilir ve mülakata katılmaya hak kazanma durumu, mülakatın yeri, tarihi ve saati Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların genel ağ sayfalarından duyurularak www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanır.

 

3 / 4

 

Puanlama Ölçütleri

 

Genel başarı puanı;

 

 1. Yüksek lisans öğrencileri için lisans mezuniyet notu, doktora öğrencileri için yüksek lisans mezuniyet notunun %50’si,

 

 1. ALES Sözel veya Eşit Ağırlık puanının %10’u,
 2. Yabancı dil puanının %10’u,
 3. Mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır.

 

“Burs Sistemi” tarafından otomatik olarak oluşturulan listelerdeki sonuçlara göre genel başarı puanı “70” ve üzeri olanlar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar bursiyer adayı başarılı sayılarak Burs Almaya Hak Kazananlar Listesi oluşturulacaktır.

 

BURS SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Sonuçlar Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların genel ağ sayfalarında yayımlanacak ve bu tarihten itibaren www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu burs uygulamasından sorgulanabilecektir.

 

Burs almaya hak kazananların, başvuru sırasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini sonuçların ilanından itibaren 10 (on) iş günü içinde şahsen veya posta ile burs almaya hak kazandıkları Kuruma göndermeleri gerekmektedir. Ancak e-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin gönderilmesine gerek yoktur.

 

Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. İnceleme sonucunda yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybederler.

 

BURSUN DEVAMI

 

Her yarıyıl sonunda ders aşamasındaki burslular Not Döküm Çizelgesi ve Öğrenci Belgesini, tez aşamasındaki yüksek lisans bursluları tez danışmanlarının görüşünü belirten raporu, tez aşamasında olan doktora bursluları tez izleme komitesine sundukları raporu ve tez izleme komitesi tutanağını burs aldıkları Kuruma iletirler.

 

Burslularının başarı durumu hakkında Kurumca yapılan inceleme sonuçlarına göre yıl sonunda burs verilmesine devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER VE SÖZLEŞME

 

Lisansüstü eğitim bursları, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak çıkarılan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği kapsamında verilmektedir.

 

Burs almaya hak kazananların yükümlülükleri, imzalayacakları sözleşmeler ve burslarının devamı hakkındaki hükümler Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Adı geçen Yönetmelik’e Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların genel ağ sayfalarından ulaşılabilir.

 

Burslu; imzaladığı sözleşmeye, Yönetmelikte belirlenen genel esaslara, ayrıca bu belge ve genel esaslarda belirlenmemiş durumlarda Yönetim Kurulunun hakkında vereceği kararlara uymak zorundadır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Atatürk Araştırma Merkezi Türk Dil Kurumu Türk Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi
Atatürk Bulvarı No: 217
Ziyabey Caddesi No:19 Kızılay Sokak No: 1 Ziyabey Caddesi No:19
06680 Kavaklıdere/ANKARA
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA 06100 Sıhhıye/ANKARA 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA
o.basibuyuk@tdk.gov.tr
burs@atam.gov.tr ttkburs2019@hotmail.com s.erdil@akmb.gov.tr
s.gul@tdk.gov.tr
www.atam.gov.tr www.ttk.gov.tr www.akmb.gov.tr
www.tdk.gov.tr

 

BU KONUDA DAHA FAZLASI

Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel Alımı

Ege Üniversitesi 147 Sözleşmeli Personel Alımı5 (100%) 12 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Kocaeli Üniveristesi İşçi Alımı

Kocaeli Üniveristesi İşçi Alımı5 (100%) 23 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

İSKİ 461 Kamu Personeli, Memur Alımı

İSKİ 461 Kamu Personeli, Memur Alımı5 (100%) 15 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

KPSS Lisans Hemşire Atama Kontenjanları ve Taban Puanları

KPSS Lisans Hemşire Atama Kontenjanları ve Taban Puanları4.8 (95%) 20 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Trabzon 51 Kamu Personeli, Memur Alımı

Trabzon 51 Kamu Personeli, Memur Alımı5 (100%) 11 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Trabzon 170 Kamu Personeli Alımı

Trabzon 170 Kamu Personeli Alımı5 (100%) 4 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Göç İdaresi 45 Uzman Yardımcısı İlanı

Göç İdaresi 45 Uzman Yardımcısı İlanı5 (100%) 4 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Arnavutköy Belediyesi 40 Zabıta Alım İlanı

Arnavutköy Belediyesi 40 Zabıta Alım İlanı5 (100%) 4 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Bağcılar Belediyesi 40 Zabıta Alım İlanı

Bağcılar Belediyesi 40 Zabıta Alım İlanı5 (100%) 4 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır

Milli Savunma Bakanlığı Mühendis Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Mühendis Alımı5 (100%) 5 vote[s] Arkadaşlarına Ulaştır

Arkadaşlarına Ulaştır
Gönderiyi Puanla
Arkadaşlarına Ulaştır

Konu Hakkındaki Yorumun ?

E posta adresiniz gizli paylaşılmayacak.

Diğer Ziyaretçilerin Okudukları